Disclaimer

Sinergy besteedt veel zorg aan de informatie die we op onze website plaatsen. We vinden het belangrijk je feitelijk juiste en betrouwbare informatie te bieden.

Ondanks die voortdurende aandacht voor kwaliteit kunnen we niet garanderen dat alle informatie op onze website steeds juist en volledig is. Daarom aanvaardt Sinergy geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op sinergyadvise.nl, noch voor schade of problemen die voortkomen uit het gebruik of verspreiden ervan. We stellen het zeer op prijs als je eventuele onjuistheden onder onze aandacht brengt. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar .

Sinergy is niet verantwoordelijk voor informatie op websites van anderen waarnaar op sinergyadvise.nl wordt verwezen. Sinergy behoudt zich het recht voor tekst en vorm van door derden voor sinergyadvise.nl aangeboden informatie naar eigen inzicht aan te passen of te weigeren.

Copyright

Sinergy moedigt het gebruik en de verspreiding van informatie op onze website, inclusief onze naam en ons logo, zeer aan. Maar niet alles mag. Voor het gebruik van ons logo is altijd, voorafgaand en schriftelijk toestemming nodig. Voor commerciële doeleinden of persoonlijk gewin is altijd, vooraf en schriftelijk toestemming nodig.

Sinergy is onafhankelijk en stelt samenwerking met duurzame organisaties zeer op prijs. Wel zijn er partner overeenkomsten voor ons noodzakelijk om onze kosten te dekken.

Het is niet toegestaan je op welke manier dan ook voor te doen als Sinergy door gebruik te maken van onze huisstijl, ons logo en onze naam. Het copyright van de beelden op sinergyadvise.nl berust bij de fotografen. Beelden mogen dus nooit zonder voorafgaande toestemming van de betreffende fotograaf of van Sinergy worden overgenomen.

Het staat een ieder vrij naar informatie op onze website te verwijzen en te linken of informatie met bronvermelding te citeren.Voor het overnemen van grotere stukken tekst (met of zonder vormgeving) in publicaties is voorafgaand schriftelijke toestemming nodig.

× Stel direct uw vraag!